Pytania egzaminacyjne

 

1) Komórka nerwowa żywego organizmu     synapsy itd.

2) Model sztucznego neuronu     struktura blokowa, wejścia, wagi, suma, f. aktywacji,

3) Budowa warstwowych sieci neuronowych     nazwy, warstwy ukryte, sposób przetwarzania sygnału, podstawowe wzory macierzowe

4) Podstawowe metody uczenia sieci neur.     z nauczycielem, bez nauczyciela

5) Funkcje pełnione przez sieci neuronowe.     że np. są do klasyfikacji, rozpoznawania, diagnozy itp.

6) Sieć typu back propagation i algorytm wstecznej propagacji     zasada działania, algorytm uczenia, (nie ma sprzężeń zwrotnych!!!), reguła delta

7) Współczynniki uczenia     alfa, lambda... (momentu, szum...)

8) Dobór architektury sieci i dobór próbek     na co wpływają warstwy, ile próbek powinno być maksymalnie...

9) Sieć Kohonena jako przykład sieci "zwyciężca bierze wszystko"

10) Sieć Kopfielda jako przykład sieci ze sprzężeniem zwrotnym     opis słowny

11) System ekspertowy. Struktura i działanie.     Moduły i ich funkcje, idea bazy wiedzy...

12) Regułowa reprezentacja wiedzy

13)Wnioskowanie do przodu     facet poda przykład - będzie zadana baza i trzeba będzie opisać co się dzieje...

14) Wnioskowanie do tyłu


Poniższe notatki są niestety żywcem przeskanowane z moich ściąg, więc pliki są trochę przydługawe a pismo w nienajlepszym stylu.

esi str 1 (218 KB)

esi str 2 (193 KB)

esi str 3 (171 KB)

esi str 4 (172 KB)

esi str 5 (123 KB)